Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αγγλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών
Επίπεδο Α2

Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

Ταυτόχρονη επαφή στην πράξη, μέσω βιωματικής και θεματικής μεθόδου διδασκαλίας, με λεξιλόγιο και γραμματική. Τόσο το λεξιλόγιο όσο και η γραμματική εντάσσονται μέσα στην πραγματική χρήση της γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο από τις πρώτες κιόλας ώρες μαθημάτων. Όλες οι δεξιότητες ( προφορική, ακουστική, γραπτή) εξασκούνται παράλληλα μέσα στα μαθήματα.

Εκπαιδευτικά μέσα

Βιβλία, Talking Dice, TED TALKS με πρωτοπόρο ειδικό υλικό για εξάσκηση ακουστικής κατανόησης και προφορικού λόγου με στόχο τη γρήγορη και άνετη προφορική επικοινωνία.

Συγκεκριμένα, μέσα στα μαθήματα όλοι οι ενήλικες σπουδαστές μας εκτίθενται σε παρουσιάσεις επαγγελματιών από διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικά αντικείμενα, που γίνονται σε πραγματικές συνθήκες.

Παράλληλα, εξοικειώνονται με τη χρήση της γλώσσας από ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές χώρες του πλανήτη. Έχει μετρηθεί ότι πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι επικοινωνούν καθημερινά αποκλειστικά στα αγγλικά χωρίς να είναι η μητρική τους γλώσσα.

Για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, είναι σημαντική η εξοικείωση με τις διαφορετικές προφορές και το διαφορετικό τρόπο χρήσης της γλώσσας στην πράξη.

Πτυχία Α2 - KET (Key English Test):

το πρώτο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2.