Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης ρωσικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ρωσικών
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με διεθνή αναγνώριση.

Η εξέταση χωρίζεται σε 5 μέρη σε όλα τα επίπεδα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει μόνο την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Α2 (ТБУ)

Ο σπουδαστής αποκτά τις βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας, οι οποίες ικανοποιούν μεγάλο μέρος από τις βασικές επικοινωνιακές απαιτήσεις και του δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχει  με ευκολία  στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης 50 λεπτά.

 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά.

 

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  30 λεπτά.

 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  40 λεπτά.

 

Γραμματική και Λεξιλόγιο

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά.

 

Βάση  Επιτυχίας: 66% ανά ενότητα

Φορέας Πιστοποίησης: Puskin

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει μόνο, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Α2

Γραπτή εξέταση

Κατανόηση προφορικού λόγου –  ακουστικό

Διάρκεια εξέτασης  15 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος ακούει δύο διαλόγους, ή ένα διάλογο και μια ανακοίνωση.

Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διάρκεια εξέτασης  30 λεπτά.

Λεξιλογικές και γραμματικές πολλαπλής  επιλογής ερωτήσεις.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου -έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  45 λεπτά.

Δύο παράγραφοι:

Α. ένα φιλικό κείμενο ή μια περιγραφή  80-100 λέξεις

Β. επίσημο  κείμενο  80-100 λέξεις

 

Προφορική εξέταση 

Κατανόηση γραπτού λόγου και προφορική αναπαραγωγή του περιεχομένου

Διάρκεια εξέτασης  10 λεπτά.

Ανάγνωση και κατανόηση άγνωστου κειμένου και προφορικές απαντήσεις στις ερωτήσεις επάνω στο κείμενο αυτό.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης  12-15 λεπτά.

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη.

Στο  1ο μέρος ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει σε προσωπικές ερωτήσεις και να αναπτύξει ένα απλό θέμα μέσα σε τουλάχιστον 10 προτάσεις.

Στο 2ο μέρος έχουν και οι δύο υποψήφιοι 2 λεπτά να προετοιμάσουν  ένα παιχνίδι ρόλων μεταξύ τους.

Υπάρχει η δυνατότητα να κρατήσουν σημειώσεις προς διευκόλυνση τους.