Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης ρωσικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ρωσικών
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με διεθνή αναγνώριση.

Η εξέταση χωρίζεται σε 5 μέρη σε όλα τα επίπεδα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει μόνο την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Α1 (ТЭУ)

Ο σπουδαστής  μπορεί να κατανοήσει και να συμμετέχει στις απλές καθημερινές γλωσσικές επαφές του, που αφορούν κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης 45 λεπτά.

 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά.

 

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  25 λεπτά.

 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  25 λεπτά.

 

Γραμματική και Λεξιλόγιο

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά.

 

Βάση  επιτυχίας: 66% ανά ενότητα

Φορέας Πιστοποίησης: Ρuskin

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει μόνο, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Α1

Γραπτή εξέταση

Κατανόηση προφορικού λόγου –  ακουστικό

Διάρκεια εξέτασης  15 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος ακούει,  ένα διάλογο ή μια ανακοίνωση.

Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διάρκεια εξέτασης  30 λεπτά.

Πολλαπλής  επιλογής ερωτήσεις.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου -έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  20 λεπτά.

Σε μορφή μονολόγου, με δεδομένο θέμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας και θα περιλαμβάνει 7-10 προτάσεις.

 

Προφορική εξέταση 

Κατανόηση γραπτού λόγου και προφορική αναπαραγωγή του περιεχομένου

Διάρκεια εξέτασης  10 λεπτά.

Ανάγνωση και κατανόηση άγνωστου κειμένου και προφορικές απαντήσεις στις ερωτήσεις επάνω στο κείμενο αυτό.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης  12-15 λεπτά.

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη.

Στο  1ο μέρος ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει σε προσωπικές ερωτήσεις και να αναπτύξει ένα απλό θέμα μέσα σε τουλάχιστον 10 προτάσεις.

Στο 2ο μέρος έχουν και οι δύο υποψήφιοι 2 λεπτά να προετοιμάσουν  ένα παιχνίδι ρόλων μεταξύ τους.

Υπάρχει η δυνατότητα να κρατήσουν σημειώσεις προς διευκόλυνση τους.