Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γαλλικών
DELF B2 - SORBONNE B2

DELF B2

Το Delf B2 πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση:  

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης πάνω σε ηχογραφημένα αποσπάσματα (συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων, διάλεξη, λόγος)  (δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 8 λεπτά

Διάρκεια: 30 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση: 

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης κειμένων:

 • Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικού με τη Γαλλοφωνία
 • Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα

Διάρκεια: 1 ώρα
Βαθμολογία: /25

Γραπτή έκφραση: 

Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή, άρθρο, κ.α.).

Διάρκεια: 1 ώρα
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση: 

Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης.

 1. Προσωπική παρουσίαση
 2. Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο
 3. Διάλογος με τον εξεταστή

Διάρκεια: 20 λεπτά

Προετοιμασία: 20 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα & 45 λεπτά

Συνολικός Βαθμός: /100 Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

SORBONNE B2

Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση: 

 • Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ενός  ηχογραφημένου αποσπάσματος  πολιτιστικού ή λογοτεχνικού ενδιαφέροντος
 • Επιλογή φράσεων με βάση την ακουστική τους

Διάρκεια: 30 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση και έκθεση: 

 • Γραπτή απάντηση σε ασκήσεις κατανόησης ενός κειμένου λογοτεχνικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Γραπτή έκφραση σε ένα εκ των δυο προτεινόμενων θεμάτων. Έκταση 250 λέξεις.

 

1η Eπιλογή:

Kριτική,υποστήριξη άποψης,σχολιασμός ενός θέματος πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Eπιλογή:

Kείμενο,επιστολή,διάλογος

 

Διάρκεια: 1.5 ώρες
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση: 

Εξέταση σε δύο μέρη:

 • Παρουσίαση άποψης βάσει ενός γραπτού κειμένου
 • Ελεύθερη συζήτηση

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προετοιμασία: 25 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Εξέταση γραμματικής

Συμπλήρωση ασκήσεων γραμματικής και ορθογραφίας.

Διάρκεια: 1 ώρα
Βαθμολογία: /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 3 ώρες 

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία Επιτυχίας: 50/100 

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25