Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία γαλλικών
DELF B2 - SORBONNE B2

DΕLF Β2 Junior (-18 ans)
DELF B2 Tout public (+18 ans)

Το Delf B2 πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση:  

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης πάνω σε ηχογραφημένα αποσπάσματα (συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων, διάλεξη, λόγος) (δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 8 λεπτά

Διάρκεια: 30 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση:

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης κειμένων:

  • Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία
  • Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα

Διάρκεια: 1 ώρα
Βαθμολογία: /25

Γραπτή έκφραση:

Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή ή άρθρο)

Διάρκεια: 1 ώρα
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση: 

Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης.

Διάρκεια: 20 λεπτά

Προετοιμασία: 20 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 45 λεπτά

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

SORBONNE B2

Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση: 

  • Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ενός ηχογραφημένου αποσπάσματος
    πολιτιστικού ή λογοτεχνικού ενδιαφέροντος
  • Επιλογή φράσεων με βάση την ακουστική τους

Διάρκεια: 30 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση και έκθεση:

  • Γραπτή απάντηση σε ασκήσεις κατανόησης ενός κειμένου λογοτεχνικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
  • Γραπτή έκφραση σε ένα εκ των δυο προτεινόμενων θεμάτων. Έκταση 250 λέξεις.

1η επιλογή κριτική,υποστήριξη άποψης, σχολιασμός ενός θέματος πολιτιστικού ενδιαφέροντος
2η επιλογή κείμενο, επιστολή, διάλογος

Διάρκεια: 1.5 ώρα
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση: 

Εξέταση σε δύο μέρη:

  • Παρουσίαση άποψης βάσει ενός γραπτού κειμένου
  • Ελεύθερη συζήτηση

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προετοιμασία: 25 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Εξέταση γραμματικής

Συμπλήρωση ασκήσεων γραμματικής και ορθογραφίας.

Διάρκεια: 1 ώρα
Βαθμολογία: /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 3 ώρες 

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25