Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γαλλικών
DELF B1

DELF  B1

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση: 

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης πάνω σε σύντομα ηχογραφημένα αποσπάσματα (δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 6 λεπτά 
Διάρκεια: 25 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση: 

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων:

  • Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα.
  • Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
  • Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου.

Διάρκεια: 35 λεπτά 
Βαθμολογία: /25

Γραπτή έκφραση: 

Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο, κ.α.).

Διάρκεια: 45
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση:

Εξέταση σε τρία μέρη:

  • Προσωπική παρουσίαση
  • Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο
  • Διάλογος με τον εξεταστή

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προετοιμασία: 10 λεπτά (αφορά μόνο το δεύτερο μέρος της δοκιμασίας)
Βαθμολογία: /25

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία Επιτυχίας: 50/100 

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25