Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία γαλλικών
DELF B1

DELF B1

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων,ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση: 

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων (δύο ακουστικές).
Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 6 λεπτά 
Διάρκεια: 25 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση:

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων:

  • Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα 
  • Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας
  • Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου

Διάρκεια: 35 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Γραπτή έκφραση:

Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο, κ.α.)

Διάρκεια: 45 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση: 

Εξέταση σε τρία μέρη:

  1. Προσωπική παρουσίαση
  2. Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο
  3. Διάλογος με τον εξεταστή

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προετοιμασία:  10 λεπτά (αφορά μόνο το δεύτερο μέρος της δοκιμασίας)
Βαθμολογία: /25

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25