Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γαλλικών
DELF A2

DELF A2
Επίπεδο Α2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση: 

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 5 λεπτά

Διάρκεια: 25 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση: 

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Διάρκεια: 30 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Γραπτή έκφραση: 

Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων:
• Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών
• Σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων, αιτιολογίας, συγχαρητηρίων, κ.α.

Διάρκεια: 45
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση:

Εξέταση σε τρία μέρη:

  • Επίσημη συνομιλία
  • Συνεχής μονόλογος
  • Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, κ.α.

Διάρκεια: 6 – 8 λεπτά

Προετοιμασία: 10 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα & 40 λεπτά

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία Επιτυχίας: 50/100 

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25