Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία γαλλικών
DELF A2

DELF A2 Prim (-12 ans)
DELF A2 Junior (+12 ans)

Επίπεδο Α2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.


Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση: 

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 5 λεπτά
Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 3 λεπτά

Διάρκεια: 25 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση:

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Διάρκεια: 30 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Γραπτή έκφραση:

Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων.

  • Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών.
  • Σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων,αιτιολογίας, συγχαρητηρίων, κ.α.

Διάρκεια: 45
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση:

Εξέταση σε τρία μέρη:

  • Επίσημη συνομιλία
  • Συνεχής μονόλογος
  • Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων. κ.α.

Διάρκεια: 6 – 8 λεπτά

Προετοιμασία: 10 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 40 λεπτά

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25