Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γαλλικών
DALF C2 - SORBONNE C2

DALF C2

Πιστοποιεί  το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας  χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι  οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος  έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση:  

Εξέταση σε τρία μέρη:

  • Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου. (Δύο ακουστικές)
  • Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κείμενο. 
  • Συζήτηση με τον εξεταστή

Διάρκεια: 30 λεπτά

Προετοιμασία: 1 ώρα
Βαθμολογία: /50

Γραπτή κατανόηση και έκφραση:  

Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή φακέλου κειμένων 2000 λέξεων (περίπου).

Διάρκεια: 3.30 ώρες
Βαθμολογία: /50

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 3 ώρες & 30 λεπτά

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία Επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 10/50

SORBONNE C2

1η Επιλογή Λογοτεχνία
2η Επιλογή FOU
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

Περιεχόμενο:

Γραπτή Εξέταση:

1η Επιλογή Λογοτεχνία

  • Σύνταξη κειμένου με έναυσμα ένα απόσπασμα από το λογοτεχνικό βιβλίο του προγράμματος
  • Σχολιασμός του εν λόγω αποσπάσματος σε 300 λέξεις

 

2η Επιλογή FOU

  • Περίληψη ενός κειμένου που ανήκει στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών
  • Σχολιασμός ενός σύντομου αποσπάσματος του κειμένου ή μιας ερώτησης σχετικής με το κείμενο σε 300 λέξεις

Διάρκεια: 1 ώρα
Βαθμολογία: /20

 

Μετάφραση
Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική γλώσσα.
Πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα, οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία άπτονται των γραμματικών δυσκολιών.

Διάρκεια: 1 ώρα
Βαθμολογία: /20

 

Ακουστική κατανόηση και προφορική εξέταση:

Ερωτήσεις κατανόησης ενός ακουστικού ή βίντεο σχετικού με ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες ή λογοτεχνικού ενδιαφέροντος και διάρκειας 10 λεπτά.

Παρουσίαση του ακουστικού

Διάρκεια: 1,30 ώρες

Προετοιμασία: 1 ώρα

Εξέταση: 30 λεπτά

Βαθμολογία: /40

Προφορική Εξέταση: Περίληψη και παρουσίαση υπό μορφή exposé του θέματος, αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο
Διάρκεια: 1 ώρα
Βαθμολογία: 50

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 5,5 ώρες 

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 

 

Μόνο οι κάτοχοι των διπλωμάτων Sorbonne C1 ή Dalf C1 έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην εξέταση.