Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γαλλικών
DALF C1 - SORBONNE C1

DALF C1

Περιεχόμενο:

Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν  στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες  γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.

 

Ακουστική κατανόηση: 

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων:

  • Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών (δύο ακουστικές)
  • Ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών (μία ακουστική)

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 10 λεπτά
Διάρκεια: 40 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση: 

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου 1500 – 2000 λέξεων.

Διάρκεια: 50 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Γραπτή έκφραση:  

Εξέταση σε δύο μέρη:

  • Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου).
  • Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων

Διάρκεια: 2.30 ώρες
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση:  

Εξέταση σε δύο μέρη :

  • Παρουσίαση θεμάτων υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων
  • Συζήτηση

Διάρκεια: 30 λεπτά Προετοιμασία: 1 ώρα
Βαθμολογία: /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 4 ώρες 

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία Επιτυχίας: 50/100 

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

SORBONNE C1

Περιεχόμενο:

1η Επιλογή Λογοτεχνία:

Σχολιασμός 300 λέξεων ενός αποσπάσματος από το λογοτεχνικό βιβλίο της ύλης.

 

2η επιλογή FOU

Σύνθεση κειμένου 250 λέξεων με βάση κείμενα που ανήκουν σε τομείς ανθρωπιστικών επιστημών.

Διάρκεια: 2 ώρες

Βαθμολογία: /50

 

Ακουστική Κατανόηση:

Ερωτήσεις κατανόησης ενός ακουστικού που ανήκουν σε τομείς ανθρωπιστικών και κοινωνιολογικών επιστημών ή τεχνών.

Διάρκεια: 30 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Προφορική Εξέταση: 

Σχολιασμός ενός κειμένου ή ενός συνόλου κειμένων.

Διάρκεια: 1 ώρα

Προετοιμασία: 45 λεπτά

Εξέταση: 15 λεπτά

Βαθμολογία: /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 2,5 ώρες

Συνολικός Βαθμός: /100

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία: 10/50 ή 5/25