Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αγγλικών για παιδιά

Τμήματα προετοιμασίας για πτυχίο (13-15 ετών)
Επίπεδο Lower B2

Cambridge English: First & FCE for Schools

Το FCE είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

Υπάρχουν δύο τύποι FCE. Το Cambridge English: First είναι κατάλληλο για ενήλικες και το FCE for Schools είναι κατάλληλο για παιδιά.

Η μορφή της εξέτασης και το επίπεδο δυσκολίας είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά στο FCE for Schools το περιεχόμενο των κειμένων είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των νεαρών σε ηλικία μαθητών. Η αναγνώριση και των δυο ωστόσο είναι ακριβώς η ίδια.

PTE (Β2) Pearson Test of English Level 3

To PTE Level 3 (B2) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

Examination for the Certificate of Competency in English – ECCE

Το ECCE είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται στην Ελλάδα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε συγκεκριμένα ιδρύματα του εξωτερικού σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ FCE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Reading & Use of English, Writing, Listening, Speaking.

Reading & Use of English

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 75 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 7 μέρη και αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί αποσπάσματα κειμένων διαφόρων τύπων από εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία.

Η ενότητα Use of English εξετάζει τη χρήση της γλώσσας και πόσο καλά μπορεί ο υποψήφιος να χειριστεί το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 80 λεπτά.

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν κείμενα όπως επιστολές, άρθρα, αναφορές, εκθέσεις και κριτικές που να κυμαίνονται γύρω στις 120-180 λέξεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν 2 κείμενα, ένα υποχρεωτικό για όλους και ένα που θα επιλέξουν από εναλλακτικές που θα τους δοθούν.

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια 40 λεπτά.

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα δελτίων ειδήσεων, παρουσιάσεις και καθημερινές συνομιλίες.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια περίπου 14 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Τα τελευταία χρόνια οι σταθερές εξεταστικές Μαΐου, Δεκεμβρίου έχουν εμπλουτιστεί με computer based εξεταστικές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PTE LEVEL 3

Η εξέταση του PTE Level 3 αποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά.

Γραπτά

Τα γραπτά αποτελούνται από το Listening, Reading & Writing. Η διάρκεια και των τριών φάσεων είναι 2 ώρες.

Το Listening αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου.

Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.

Το Writing αποτελείται από 2 sections. Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 90-120 λέξεις. Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 150-200 λέξεων.

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από μια συνέντευξη στην οποία οι υποψήφιοι εξετάζονται μεμονωμένα.

Η διάρκεια της συνέντευξης σε αυτό το επίπεδο είναι περίπου 7 λεπτά.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Υπάρχουν 7 εξεταστικές περίοδοι κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECCE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Writing, Grammar – Vocabulary – Reading (GVR), Listening & Speaking.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 30 λεπτά.

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν επιστολές ή εκθέσεις εκφράζοντας την γνώμη τους για κάποιο θέμα ή κατάσταση. Η επιστολή ή η έκθεση βασίζεται σε απόσπασμα άρθρου που δίνεται στους υποψηφίους.

GVR: Grammar-Vocabulary-Reading

Διάρκεια 75 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 3 μέρη και αξιολογεί το επίπεδο των υποψηφίων στη γραμματική, το λεξιλόγιο και την κατανόηση κειμένων με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής.

Το μέρος της γραμματικής και του λεξιλογίου περιλαμβάνει 29 ερωτήσεις, ενώ το μέρος της κατανόησης κειμένων περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις.

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια περίπου 45 λεπτά.

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα από καθημερινές συνομιλίες και ομιλίες.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις που παρουσιάζονται σε μορφή εικόνων από τις οποίες ο υποψήφιος πρέπει να διαλέξει τη σωστή με βάση τη συνομιλία που ακούει και το δεύτερο μέρος 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια έως 15 ανά υποψήφιο.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια σε θέματα που αφορούν τον εαυτό τους, καθώς και την ικανότητά τους να κάνουν ερωτήσεις και να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και Μάιο.

Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

Επίπεδο Advanced C1

Cambridge English: Advanced, CAE

Το CAE είναι πτυχίο κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία. Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ Β2 και Proficiency.

PTE (C1) Pearson Test of English Level 4

To PTE Level 4 (C1) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

Advanced Level Certificate in English – ALCE

Είναι πτυχίο που παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στο κάτοχό του ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό και ακαδημαϊκό τομέα.

Είναι ένα πτυχίο μεταξύ ECCE & ECPE.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Reading & Use of English, Writing, Listening & Speaking.

Reading & Use of English

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 90 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 7 μέρη και αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί αποσπάσματα κειμένων διαφόρων τύπων από εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία.

Η ενότητα Use of English εξετάζει τη χρήση της γλώσσας και πόσο καλά μπορεί ο υποψήφιος να χειριστεί το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 90 λεπτά.

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν κείμενα όπως επιστολές ή e-mail, προτάσεις, αναφορές, εκθέσεις και κριτικές που να κυμαίνονται γύρω στις 200-260 λέξεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν 2 κείμενα, ένα υποχρεωτικό για όλους και ένα που θα επιλέξουν από εναλλακτικές που θα τους δοθούν.

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 40 λεπτά.

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα από ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και καθημερινές συνομιλίες.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια περίπου 15 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο Μάιο και Δεκέμβριο.

Υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.

Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PTE LEVEL 4

Η εξέταση του PTE Level 4 αποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά.

Γραπτά

Τα γραπτά αποτελούνται από το Listening, Reading & Writing. Η διάρκεια και των τριών φάσεων είναι 2 ώρες και 30 λεπτά.

Το Listening αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου.

Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.

Το Writing αποτελείται από 2 sections. Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 120-150 λέξεις.

Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 200-250 λέξεων.

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από μια συνέντευξη στην οποία οι υποψήφιοι εξετάζονται μεμονωμένα.

Η διάρκεια της συνέντευξης σε αυτό το επίπεδο είναι περίπου 8 λεπτά.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Υπάρχουν 7 εξεταστικές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ALCE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Reading & Use of Language, Writing, Listening, Speaking.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 45 λεπτά.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν 1 εκ των 2 θεμάτων και αναπτύσσουν μια έκθεση βασιζόμενοι στα βοηθητικά σημεία (prompts) που τους παρέχονται.

Η συνολική διάρκεια Writing, Reading & Use of Language και Listening είναι 2 ώρες και 40 λεπτά.

Reading & Use of Language

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 75 λεπτά.

50 ερωτήσεις.

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια περίπου 40 λεπτά.

30 ερωτήσεις με τη μορφή πολλαπλών επιλογών από αποσπάσματα ραδιοφωνικών συνεντεύξεων, ομιλιών και μικρών κειμένων.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Οι υποψήφιοι καλούνται να στηρίξουν 2 αντικρουόμενες απόψεις πάνω σε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Διάρκεια περίπου 8 λεπτά.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Οι εξετάσεις είναι δύο φορές το χρόνο. Κάθε Ιούνιο και Ιανουάριο.

Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Ιουνίου ανακοινώνονται τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στον Απρίλιο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται Σεπτέμβρη.

Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Ιανουαρίου ανακοινώνονται τον Αύγουστο και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στον Νοέμβριο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται Μάιο.

Επίπεδο Proficiency C2

Cambridge English: Proficiency CPE

Το CPE είναι πτυχίο κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. 

Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

PTE (C2) Pearson Test of English Level 5

To PTE Level 5 (C2) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. 

Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

Examination of the Certificate of Proficiency in English – ECPE

Eίναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Αναγνωρίζεται στην Ελλάδα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε συγκεκριμένα ιδρύματα του εξωτερικού σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου C2 για ακαδημαϊκή ή επαγγελματική χρήση.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CPE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Reading & Use of English, Writing, Listening, Speaking.

Reading & Use of English

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 90 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 7 μέρη και αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί αποσπάσματα κειμένων διαφόρων τύπων από εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. 

Η ενότητα Use of English εξετάζει τη χρήση της γλώσσας και πόσο καλά μπορεί ο υποψήφιος να χειριστεί το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 90 λεπτά.

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν κείμενα όπως αναφορές, εκθέσεις και κριτικές που να κυμαίνονται γύρω στις 240-280 λέξεις. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν 2 κείμενα, ένα υποχρεωτικό για όλους και ένα που θα επιλέξουν από εναλλακτικές που θα τους δοθούν.

Listening

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 40 λεπτά.

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα από διαλέξεις, λόγους και συνεντεύξεις.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια περίπου 16 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο Μάιο και, Δεκέμβριο. 

Υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων.
Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PTE LEVEL 5

Η εξέταση του PTE Level 5 αποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά.

Γραπτά

Τα γραπτά αποτελούνται από το Listening, Reading & Writing. Η διάρκεια και των τριών φάσεων είναι 2 ώρες και 55 λεπτά.

Το Listening αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου.

Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.

Το Writing αποτελείται από 2 sections. Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 150-200 λέξεις.

Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 250-300 λέξεων.

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από συνέντευξη όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται μεμονωμένα. Η διάρκεια της συνέντευξης σε αυτό το επίπεδο είναι περίπου 8 λεπτά.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Υπάρχουν 7 εξεταστικές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECPE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Writing, Grammar - Cloze - Vocabulary - Reading (GCVR), Listening, Speaking.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 45 λεπτά.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα εκ των 2 θεμάτων -άρθρο ή δοκίμιο- και τα αναλύουν αξιοποιώντας δεδομένα από πηγές που τους παρέχονται.

Grammar - Cloze - Vocabulary - Reading (GCVR)

Διάρκεια 55 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 4 μέρη και αξιολογεί το επίπεδο των υποψηφίων στη γραμματική, το λεξιλόγιο και την κατανόηση κειμένων με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής. 

Το μέρος της γραμματικής και του λεξιλογίου περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις ενώ το μέρος της κατανόησης κειμένων και του Cloze περιλαμβάνει 38 ερωτήσεις.

Listening

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 50 λεπτά περίπου.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 3 μέρη και απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα από καθημερινές συνομιλίες, διαλέξεις, συνεντεύξεις κ.α. Η ενότητα περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια έως 25-35 ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα, καθώς και να αλληλοεπιδρούν για τη λήψη μιας κοινής απόφασης πάνω σε κάποιο ζήτημα.

Ημερομηνίες Eξετάσεων

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και Μάιο. 

Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.