Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αραβικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία αραβικών
Επίπεδο C1

C1

Ο κάτοχος της πιστοποίησης είναι σε θέση να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να παραγάγει σαφή και τεκμηριωμένο λόγο πάνω σε σύνθετα θέματα. Έχει την ικανότητα να εκφραστεί άνετα και αποτελεσματικά σε κοινωνικά, επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ζητήματα. Μπορεί να κατανοήσει και να αναλύσει εξειδικευμένα άρθρα, να διαβάσει λογοτεχνικά κείμενα και να παρακολουθήσει εκπομπές και ταινίες.

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη: κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου

*Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Β1 του Πανεπιστημίου An-Najah National University της Nablus.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στις εξετάσεις:

Α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει σε τρεις τουλάχιστον ενότητες το 60% των μονάδων που αντιστοιχούν στην κάθε μία.

Β) Σε περίπτωση που έχει αποτύχει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό σε μία μόνο ενότητα, θα πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει συγκεντρώσει αποτέλεσμα πάνω από το 30% στη συγκεκριμένη ενότητα.

Γ) Ο συνολικός βαθμός επιτυχίας είναι άνω το 60% .

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο An-Najah National University της Nablus οργανώνει Εξετάσεις Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας μη Αραβόφωνων ατόμων και είναι ο επίσημος φορέας της διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Αραβικής γλώσσας.