Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών

AVANZATO C1

Επίπεδο

C1: Ο κάτοχος του επιπέδου είναι σε θέση να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων και μάλλον μακρών κειμένων και μπορεί επίσης να αντλήσει σημασία από αυτά. Εκφράζεται ομαλά και αυθόρμητα, χωρίς υπερβολική προσπάθεια αναζήτησης λέξεων. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παράγει σαφή, καλά δομημένα και αρθρωτά κείμενα σχετικά με σύνθετα θέματα, δείχνοντας ότι είναι σε θέση να ελέγχει διακριτικές δομές, συνδέσμους και μηχανισμούς συνοχής.

Plida (C1)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και την γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Απρίλιο-Ιούνιο

CELI 4 (C1)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Εξεταστικές περίοδοι : Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο, Mάρτιο και Ιούνιο.