Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών
AVANZATO C1 – CELI 4 (C1)

AVANZATO C1

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και την γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Επίπεδο

C1: Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων και μάλλον μακρών κειμένων και μπορεί επίσης να αντλήσει σημασία από αυτά. Εκφράζεται ομαλά και αυθόρμητα, χωρίς υπερβολική προσπάθεια αναζήτησης λέξεων.

Χρησιμοποιεί τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

 Μπορεί να παράγει σαφή, καλά δομημένα και αρθρωτά κείμενα σχετικά με σύνθετα θέματα, δείχνοντας ότι είναι σε θέση να ελέγχει διακριτικές δομές, συνδέσμους και μηχανισμούς συνοχής

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Απρίλιο-Ιούνιο

CELI 4 (C1)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Επίπεδο

CELI 4: Ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Είναι σε θέση να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παράγει σαφή, καλά διαρθρωμένα λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

Εξεταστικές περίοδοι : Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο, Mάρτιο και Ιούνιο.