Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Πτυχία αγγλικών για παιδιά​

Η εκμάθηση αγγλικών θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη των επαγγελματικών αλλά και προσωπικών στόχων. Η πιστοποίηση αγγλικών συνιστά την απόδειξη της κατάκτησης της γλώσσας και συνεπώς αποτελεί αναγκαίο προσόν για τη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών αλλά και την προσωπική ανέλιξη.
Γι΄αυτό και οι μαθητές καλούνται σήμερα να επιλέξουν ανάμεσα σε μια πληθώρα εξετάσεων την πιστοποίηση που ταιριάζει κατάλληλα στις ικανότητες και τις ανάγκες τους.

Ποιες είναι λοιπόν οι επιλογές εξετάσεων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης αγγλικών για παιδιά;

Cambridge

FCE (First Certificate in English)

• Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες
• Εξέταση σχεδιασμένη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge
• Διακρίνεται σε 2 τύπους εξέτασης, το B2 First (FCE) και το B2 First (FCE) For Schools, που ακολουθούν την ίδια ακριβώς μορφή, με τη μόνη διαφορά ότι το δεύτερο απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και, ως εκ τούτου, εμπεριέχει θέματα που αφορούν κυρίως μαθητές σχολικής ηλικίας
• Εξετάζει και τις 4 δεξιότητες του λόγου και χωρίζεται σε 4 ενότητες, Listening, Reading & Use of English, Writing και Speaking
• Στην ενότητα Use of English εξετάζεται η χρήση γραμματικής, η γνώση λεξιλογίου και το συντακτικό
• Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής βαθμολογίας καταλαμβάνει η ενότητα Reading & Use of English (40%)
• Το πρώτο εκ των δύο μερών (task 1) στην ενότητα του Writing είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους, ενώ το δεύτερο (task 2) είναι επιλογής μεταξύ τριών προτεινόμενων θεμάτων
• Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 15 λεπτά (χωρίς το Speaking)
• Δυνατότητα εξέτασης σε γραπτή μορφή (paper-based) ή online (computer-based)
• Βάση επιτυχίας: 60% – Το τελικό σκορ προκύπτει από τον συμψηφισμό όλων των ενοτήτων
• Αν και στόχος του FCE είναι να αξιολογήσει την επάρκεια των υποψηφίων για το επίπεδο B2, υποψήφιοι οι οποίοι πέτυχαν οριακά χαμηλότερο σκορ λαμβάνουν πιστοποιητικό επιπέδου B1, ενώ σε όσους πέτυχαν άριστο σκορ χορηγείται πιστοποίηση επιπέδου C1 (Αναλυτικά: B1: 140-159, B2: 160-179, C1: 180-190)
• Εξετάσεις συνήθως 3 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο, Μάιο και Ιούνιο)
• Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και από χιλιάδες πανεπιστήμια και επιχειρήσεις διεθνώς
• Δια βίου ισχύς
• Ειδική μέριμνα για υποψηφίους με ειδικές ικανότητες (μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες κ.α.)
*Υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy.

 

CPE (Certificate of Proficiency in English)

• Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες
• Εξέταση σχεδιασμένη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, γνωστή και ως Cambridge English: Proficiency
• Εξετάζει και τις 4 δεξιότητες του λόγου και χωρίζεται σε 4 ενότητες, Listening, Reading & Use of English, Writing και Speaking
• Στην ενότητα Use of English εξετάζεται η χρήση γραμματικής, η γνώση λεξιλογίου και το συντακτικό
• Στην ενότητα του Writing, το πρώτο μέρος (task 1) είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους και αποτελεί περίληψη των ιδεών δύο κειμένων, ενώ το δεύτερο μέρος (task 2) αφορά τη σύνταξη άρθρου, επιστολής, αναφοράς ή κριτικής και είναι επιλογής μεταξύ τριών θεμάτων ή κάποιων προεπιλεγμένων βιβλίων
• Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 40 λεπτά (χωρίς το Speaking)
• Δυνατότητα εξέτασης σε γραπτή μορφή (paper-based) ή online (computer-based)
• Βάση επιτυχίας: 60% – Το τελικό σκορ προκύπτει από τον συμψηφισμό όλων των ενοτήτων
• Αν και στόχος του CPE είναι να αξιολογήσει την επάρκεια των υποψηφίων για το επίπεδο C2, υποψήφιοι οι οποίοι πέτυχαν οριακά χαμηλότερο σκορ λαμβάνουν πιστοποιητικό επιπέδου C1 (Αναλυτικά: C1: 180-199, C2: 200-230)
• Εξετάσεις συνήθως 3 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο, Μάιο και Ιούνιο)
• Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και από χιλιάδες πανεπιστήμια και επιχειρήσεις διεθνώς
• Δια βίου ισχύς
• Ειδική μέριμνα για υποψηφίους με ειδικές ικανότητες (μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες κ.α.)
*Υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy.

Michigan

ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English)

• Εξετάζει τη γλωσσική επάρκεια των υποψηφίων για το επίπεδο B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες
• Εξέταση σχεδιασμένη από το Michigan Language Assessment, το πιστοποιητικό της οποίας απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α.
• Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking) και χωρίζεται σε 4 ενότητες, Listening, GVR (Grammar-Vocabulary-Reading), Writing και Speaking
• Εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
• Το πρώτο μέρος (Part 1) του Listening ακούγεται μόνο μία φορά, ενώ το δεύτερο (Part 2) ακούγεται δύο φορές
• Στην ενότητα του Writing απαιτείται η σύνταξη ενός μόνο κειμένου σε διάρκεια μισής ώρας και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ ενός email/επιστολής ή μιας έκθεσης/δοκιμίου (essay) που έχουν διαφορετικά θέματα
• Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά (χωρίς το Speaking)
• Βάση επιτυχίας: 65%
• Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο)
• Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων: Ελληνοαμερικανική Ένωση
• Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και από επιχειρήσεις και πανεπιστήμια σε πολλές χώρες του εξωτερικού
• Δια βίου ισχύς
• Ειδικές συνθήκες εξέτασης σε υποψηφίους με ειδικές ικανότητες

 

ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)

• Εξετάζει τη γλωσσική επάρκεια των υποψηφίων για το επίπεδο C2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες
• Εξέταση σχεδιασμένη από το Michigan Language Assessment, το πιστοποιητικό της οποίας απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α.
• Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking) και χωρίζεται σε 4 ενότητες, Listening, GCVR (Grammar-Cloze-Vocabulary-Reading), Writing και Speaking
• Εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
• Τα μέρη 1 και 2 (Part 1, Part 2) της ενότητας του Listening ακούγονται μόνο μία φορά, ενώ το τρίτο (Part 3) ακούγεται δύο φορές
• Στην ενότητα του Writing απαιτείται η σύνταξη μιας έκθεσης από επιλογή μεταξύ δύο θεμάτων, ενός άρθρου (article) ή ενός δοκιμίου (essay)
• Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά (χωρίς το Speaking)
• Βάση επιτυχίας: 65%
• Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο)
• Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων: Ελληνοαμερικανική Ένωση
• Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και από επιχειρήσεις και πανεπιστήμια σε πολλές χώρες του εξωτερικού
• Δια βίου ισχύς
• Ειδικές συνθήκες εξέτασης σε υποψηφίους με ειδικές ικανότητες

Pearson

PTE (Pearson Test of English) LEVEL 3

• Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες
• Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking)
• Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη, τα Γραπτά (Listening, Reading, Writing) και τα Προφορικά (Speaking)
• Το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε ρεαλιστικά σενάρια και εμπεριέχει καθημερινό λεξιλόγιο
• Πλεονέκτημα: στο πρώτο μέρος (task 1) της ενότητας του Writing οι υποψήφιοι αντλούν υλικό από το τελευταίο κείμενο της ενότητας του Reading, ενώ στο δεύτερο μέρος (task 2) υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε δύο θέματα
• Πλεονέκτημα: δίνονται 5 πιθανά θέματα για την Προφορική εξέταση (Speaking) 2 εβδομάδες πριν την εξέταση
• Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (χωρίς το Speaking)
• Βάση επιτυχίας: 50% – Το τελικό σκορ προκύπτει από τον συμψηφισμό όλων των ενοτήτων
• Διαθέτει 3 τρόπους εξέτασης: paper-based, computer-based και online με τη μέθοδο της τηλεπιτήρησης (teleproctoring)
• Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης στη διάρκεια ενός έτους
• Εξετάσεις 7 φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο)
• Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πιστοποιητικά διεθνώς – Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης), αλλά και από πανεπιστήμια και δημόσιους-ιδιωτικούς οργανισμούς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Δια βίου ισχύς
• Ειδικές συνθήκες εξέτασης για άτομα με ειδικές ανάγκες

 

PTE (Pearson Test of English) LEVEL 5

• Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες
• Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking)
• Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη, τα Γραπτά (Listening, Reading, Writing) και τα Προφορικά (Speaking)
• Το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε ρεαλιστικά σενάρια και εμπεριέχει καθημερινό λεξιλόγιο
• Πλεονέκτημα: στο πρώτο μέρος (task 1) της ενότητας του Writing οι υποψήφιοι αντλούν υλικό από το τελευταίο κείμενο της ενότητας του Reading, ενώ στο δεύτερο μέρος (task 2) υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε δύο θέματα
• Πλεονέκτημα: δίνονται 5 πιθανά θέματα για την Προφορική εξέταση (Speaking) 2 εβδομάδες πριν την εξέταση
• Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 55 λεπτά (χωρίς το Speaking)
• Βάση επιτυχίας: 60% – Το τελικό σκορ προκύπτει από τον συμψηφισμό όλων των ενοτήτων
• Διαθέτει 3 τρόπους εξέτασης: paper-based, computer-based και online με τη μέθοδο της τηλεπιτήρησης (teleproctoring)
• Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης στη διάρκεια ενός έτους
• Εξετάσεις 7 φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο)
• Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πιστοποιητικά διεθνώς – Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης), αλλά και από πανεπιστήμια και δημόσιους-ιδιωτικούς οργανισμούς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Δια βίου ισχύς
• Ειδικές συνθήκες εξέτασης για άτομα με ειδικές ανάγκες

MSU

MSU (Michigan State University)

• Εξέταση σχεδιασμένη στις ΗΠΑ, του Πανεπιστημίου του Michigan
• Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking)
• Διακρίνεται σε MSU-CELC (Certificate of English Language Competency), που αφορά το επίπεδο του B2, και MSU-CELP (Certificate of English Language Proficiency), που αξιολογεί τη γλωσσική επάρκεια σε επίπεδο C2
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Οι εξετάσεις ακολουθούν την ίδια δομή και στα δύο επίπεδα (B2, C2)
• Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά είναι η συνολική διάρκεια του MSU-CELC (B2), και 2 ώρες και 45 η διάρκεια του MSU-CELP (C2)
• Βάση επιτυχίας: 60% – το τελικό σκορ υπολογίζεται από τον συμψηφισμό όλων των ενοτήτων
• Χρήση καθημερινού λεξιλογίου και όχι ακαδημαϊκής γλώσσας
• Πλεονέκτημα: παρέχεται περισσότερος χρόνος για όλες τις ενότητες συγκριτικά με εξετάσεις άλλων φορέων
• Οι εξετάσεις διεξάγονται από τα δύο μεγαλύτερα αμερικανικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας, το Anatolia College και το DEREE
• Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο)
• Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού
• Δια βίου ισχύς
• Οι εξετάσεις MSU-CELC και MSU-CELP είναι οι μοναδικές Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας που υποστηρίζονται από το ίδρυμα Fulbright (από το 2010)
• Ειδική μέριμνα για υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες (δίνεται 30% επιπλέον χρόνος), κινητικές δυσκολίες ή δυσκολίες στην όραση και την ακοή