Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

TOEFL

TOEFL

Αφορά όσους σκοπεύουν να εισαχθούν σε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η επιτυχία για τις εξετάσεις του TOEFL ibt προϋποθέτει γνώσεις Αγγλικών επιπέδου F.C.E και άνω καθώς τα περισσότερα Πανεπιστήμια απαιτούν Βαθμό 85 και πάνω.

Το άριστα είναι το 120.

Βαθμολογία TOEFL σε σχέση με τα Πτυχία των Αγγλικών Γενικών γνώσεων.

  • F.C.E – ECCE   62-71
  • C.A.E – ALCE  73-100
  • C.P.E – ECPE  101-120

Εξετάσεις TOEFL

Οι εξετάσεις γίνονται σε Η/Υ και διαρκούν περίπου 4 ώρες μαζί με το tutorial και 10’ διάλειμμα.
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού περιέχουν 4 ενότητες.

Reading

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 60-100 λεπτά.
3-5 κείμενα, ακαδημαϊκού χαρακτήρα, μεγέθους περίπου 700 λέξεων με 12-14 ερωτήσεις για το κάθε κείμενο.

36-70 ερωτήσεις.

Βαθμολογική Κλίμακα: 0-30.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 50 λεπτά.
Δοκιμασίες παραγωγής γραπτού λόγου.

2 γραπτές δοκιμασίες.

Βαθμολογική Κλίμακα: 0-5 (μετατρέπονται σε βαθμολογία με κλίμακα 0-30.

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια 60-90 λεπτά.

4-6 διαλέξεις, μερικές με διάλογο μέσα στην τάξη, διάρκειας 3’-5’ με 6 ερωτήσεις η κάθε μία. 2-3 διάλογοι, διάρκειας 3’-5’ με 5 ερωτήσεις ο κάθε διάλογος.

34-51 ερωτήσεις.

Βαθμολογική Κλίμακα: 0-30.

Speaking
(Κοινο και για τους 2 τυπους IELTS)

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια 20 λεπτά.
Δοκιμασίες παραγωγής προφορικού λόγου.

6 προφορικές δοκιμασίες.

Βαθμολογική Κλίμακα: 0-4 (μετατρέπονται σε  βαθμολογία με κλίμακα 0-30).

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι ημερομηνίες εξετάσεων TOEFL για την απόκτηση του πιστοποιητικού διεξάγονται κάθε μέρα εκτός επισήμων αργιών στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ets.org

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Αποστέλλονται απευθείας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχετε επιλέξει (αν το ζητήσει ο υποψήφιος).