Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

SAT

SAT

Είναι μια Πιστοποίηση για προπτυχιακές σπουδές σε αμερικάνικο κολλέγιο. Το SAT έχει δύο format: το γενικό (SAT Reasoning) και το SAT Subjects που δίνεται για συγκεκριμένα μαθήματα.

Το SAT αξιολογεί την επίδοση του μαθητή σε κατανόηση κειμένου, μαθηματικά και έκθεση. Το SAT Subjects αξιολογεί τη γνώση του μαθητή σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Εξετάσεις SAT

SAT Reasoning

Το SAT Reasoning χωρίζεται σε 3 μέρη.

1. Critical reading: Περιλαμβάνει κείμενα όπου εξετάζεται η κατανόηση και κριτική σκέψη του εξεταζόμενου με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Διάρκεια: 70 λεπτά.
2. Writing: Περιλαμβάνει μια έκθεση (250-350 λέξεις) και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες εξετάζεται η γνώση του εξεταζόμενου στη γραμματική και τη χρήση της γλώσσας. Διάρκεια: 60 λεπτά (έκθεση 25 λ.)
3. Mathematics: Περιλαμβάνει ερωτήσεις αριθμητικής και επίλυση προβλημάτων, άλγεβρα, γεωμετρία, στατιστική και πιθανότητες. Διάρκεια: 70 λεπτά

Συνολική διάρκεια εξέτασης 3.45 ώρες (περιλαμβάνει ένα 20λεπτο μέρος το οποίο δεν βαθμολογείται)

Τα scores είναι από 200-800 βαθμούς για κάθε μέρος της εξέτασης. Οι γνώσεις του σπουδαστή πρέπει να είναι επιπέδου C1.

SAT Subjects

Η συγκεκριμένη εξέταση δίνει στον υποψήφιο τη δυνατότητα να δείξει τη γνώση που διαθέτει σε συγκεκριμένα μαθήματα. Πολλά κολλέγια ζητούν συγκεκριμένα SAT Subject Tests άλλα αφήνουν τους μαθητές να δώσουν όποια επιθυμούν.

Ενδεικτικά μαθήματα : Λογοτεχνία, Βιολογία, Φυσική, Λατινικά, Μαθηματικά κ.α.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΙΣΧΥΣ

Θεωρητικά 5 χρόνια (εξαρτάται από το κολλέγιο και το score)

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο μήνα ξεκινώντας από τον Ιανουάριο κάθε έτους και ο φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η Ελληνοαμερικάνικη ένωση. Για τα εξέταστρα και τις ημερομηνίες εξετάσεων επικοινωνήστε με τον φορέα.