Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

IELTS

IELTS
(International English Language Testing System)

Το τεστ IELTS αξιολογεί τη γλωσσομάθεια όσων θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον σε μία κλίμακα από το 1 (μη χρήστης της γλώσσας) έως το 9 (άριστος χρήστης). Για συγκεκριμένες πληροφορίες για το πτυχιο IELTS όπως τι σκορ ακριβώς χρειάζεστε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων ή τις κυβερνητικές ιστοσελίδες των χωρών που σας ενδιαφέρουν.

Υπάρχουν 2 τύποι IELTS:

IELTS Academic

Είναι κατάλληλο για υποψηφίους που θέλουν να ακολουθήσουν ανώτατη εκπαίδευση σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως και ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία της εξέτασης.

IELTS General

Είναι κατάλληλο για υποψηφίους που θέλουν να μεταναστεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή προγράμματα μαθητείας ή να εργαστούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον.

Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται και οι 2 τύποι από τον ΑΣΕΠ και ισχύουν για πάντα. Στα So Easy υπάρχει η δυνατότητα για προετοιμασία IELTS και για τα δύο τεστ.

Εξετάσεις IELTS

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Reading, Writing, Listening, Speaking.

Reading

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου).
Διάρκεια 60 λεπτά.

Δίνονται 3 κείμενα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης.

Στο πτυχίο αγγλικών IELTS GENERAL είναι κείμενα από περιοδικά, εφημερίδες, διαφημιστικά φυλλάδια ή άλλα έντυπα που συναντώνται στην καθημερινή ζωή.

Στο πτυχίο αγγλικών IELTS ACADEMIC είναι αποσπάσματα από βιβλία, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή άρθρα που γενικά απευθύνονται στον μέσο αναγνώστη.

Και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 40 ερωτήσεις διαφόρων τύπων όπως αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών και πολλαπλών επιλογών.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).
Διάρκεια 60 λεπτά.

IELTS GENERAL
Η ενότητα χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο πρώτο οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ένα γράμμα και στο δεύτερο να αναπτύξουν τη γνώμη τους σχετικά με κάποιο θέμα.

IELTS ACADEMIC
Η ενότητα χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο πρώτο οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν σε μορφή περίληψης πληροφορίες που τους δίνονται σε κάποιο διάγραμμα, πίνακα ή εικόνα και στο δεύτερο θα πρέπει να παρουσιάσουν την άποψή τους για κάποιο θέμα.

Listening
(Κοινο και για τους 2 τυπους IELTS)

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου).
Διάρκεια 30 λεπτά.
Η ενότητα χωρίζεται σε 4 μέρη που αποτελούνται από διαλόγους και ομιλίες. Ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σε 40 ερωτήσεις διαφόρων τύπων όπως αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών και πολλαπλών επιλογών. Το ηχογραφημένο υλικό ακούγεται 1 φορά και δεν δίνεται επιπλέον χρόνος για την αντιγραφή των απαντήσεων.

Speaking
(Κοινο και για τους 2 τύπους IELTS)

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).
Διάρκεια 11 – 14 λεπτά.

Η εξέταση χωρίζεται σε 3 μέρη κατά τη διάρκεια των οποίων ο υποψήφιος πρέπει να μιλήσει για τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του, να παρουσιάσει μια 2λεπτη προφορική περιγραφή κάποιου θέματος πάνω σε ένα δοσμένο σκελετό και να απαντήσει σε ερωτήσει σχετικά με το θέμα του δεύτερου μέρους.

Ημερομηνίες εξετάσεων
Η εξέταση πραγματοποιείται σχεδόν κάθε εβδομάδα εκτός
από τον Αύγουστο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε
αρχή του έτους.