Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

TOEIC,
LTE,
LRN,
NOCN,
OCN
και άλλα...

Πτυχία αγγλικών αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ

Αν κατέχεις πτυχίο αγγλικών αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, τότε διαθέτεις ήδη ένα σημαντικό προσόν που θα σου εξασφαλίσει περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης στο Δημόσιο.

Για την πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα πραγματοποιούνται διαγωνισμοί, οι οποίοι εποπτεύονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Μέρος των διαγωνισμών αυτών αποτελεί η αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων που πληρούν οι υποψήφιοι, βάσει των οποίων συγκεντρώνουν μόρια. Όσοι ενδιαφέρονται να συγκεντρώσουν περισσότερα μόρια και κατ’ επέκταση να ανέβουν θέση στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ επιλέγουν να προσθέσουν στα τυπικά προσόντα τους μια πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας.

Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί τη μέτρια (B1 – 10 μόρια), καλή (B2 – 30 μόρια), πολύ καλή (Γ1/C1 – 50 μόρια) και άριστη γνώση της γλώσσας (Γ2/C2 – 70 μόρια) που έχει πιστοποιηθεί από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο φορέα.

  • Η άριστη γνώση της γλώσσας (Γ2/C2) αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα εξής πιστοποιητικά:

CPE, ECPE, PET LEVEL 5, LRN C2, NOCN C2, OCN C2, LTE C2, TOEIC (925+), ESB C2, MSU-CELP, NYLC C2, TIE C2, LANGUAGECERT C2, ALCE (74%+), BEC HIGHER (200-210), ΚΠΓ Γ2, AIM C2, IELTS (8,5+) κ.α.

  • Η πολύ καλή γνώση της γλώσσας (Γ1/C1) αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα εξής πιστοποιητικά:

CAE, PET LEVEL 4, LRN C1, NOCN C1, OCN C1, LTE C1, TOEIC (785-920), ESB C1, NYLC C1, TIE C1, LANGUAGECERT C1, ALCE (55%-73%), BEC HIGHER (180-199), BEC VANTAGE (180-190), ΚΠΓ Γ1, AIM C1, IELTS (7-8) κ.α.

  • Η καλή γνώση της γλώσσας (B2) αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα εξής πιστοποιητικά:

FCE, ECCE, PET LEVEL 3, LRN B2, NOCN B2, OCN B2, LTE B2, TOEIC (505-780), ESB B2, MSU-CELC, NYLC B2, TIE B2, LANGUAGECERT B2, BEC VANTAGE (160-179), BEC PRELIMINARY (160-170), ΚΠΓ Β2, AIM B2, IELTS (5,5-6,5) κ.α.

Υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πτυχία αγγλικών αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιλεγούν για την ανάληψη θέσεων εργασίας στο Δημόσιο, ιδίως αν κατέχουν τον υψηλότερο τίτλο γλωσσομάθειας που αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2/C2, δηλαδή ένα πτυχίο αγγλικών Proficiency.

Ποιό είναι το πιο εύκολο πτυχίο
αγγλικών για ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε ευρεία γκάμα πτυχίων αυτό που ταιριάζει κατάλληλα στην ανάγκη και το στόχο τους. Στην περίπτωση που αναζητούν ένα πτυχίο αγγλικών για ΑΣΕΠ αυτό που χρειάζονται είναι μια βατή πιστοποίηση, ευελιξία στις ημερομηνίες εξετάσεων και άμεσα αποτελέσματα.

Όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις πληροί το πτυχίο αγγλικών TOEIC.

Τα περισσότερα πτυχία εξετάζουν τόσο την κατανόηση όσο και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, δηλαδή και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking). Η προετοιμασία των υποψηφίων για την παραγωγή λόγου (έκθεση, προφορική έκφραση) απαιτεί σαφώς περισσότερο χρόνο και εξάσκηση σε σχέση με την προετοιμασία για την κατανόηση, είτε γραπτή (Reading), είτε ακουστική (Listening).

Το πτυχίο αγγλικών TOEIC εξετάζει ΜΟΝΟ την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου (Reading, Listening), γεγονός το οποίο μειώνει το χρόνο προετοιμασίας των υποψηφίων για την εξέταση συγκριτικά με τις άλλες πιστοποιήσεις. Η πιστοποίηση TOEIC® Listening and Reading συνιστά εξέταση μέσω ερωτήσεων αποκλειστικά πολλαπλής επιλογής που σημαίνει ότι σε κανένα σημείο της εξέτασης δεν απαιτείται η συμπλήρωση λέξεων ή φράσεων, παρά μόνο η επιλογή μεταξύ 4 πιθανών απαντήσεων, χαρακτηριστικό που καθιστά το TOEIC μια αρκετά βατή και φιλική προς τον υποψήφιο εξέταση. Πρόκειται για ένα ενιαίο τεστ, κοινό δηλαδή για όλους ανεξαρτήτως του επιπέδου στο οποίο στοχεύουν, το οποίο πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας των υποψηφίων (B1, B2, Γ1/C1, Γ2/C2) ανάλογα με το τελικό σκορ.

Πιο συγκεκριμένα:
  • Με τελικό σκορ 405 έως 500 πιστοποιείται η μέτρια γνώση της γλώσσας και αποδίδεται πιστοποιητικό επιπέδου B1
  • Με τελικό σκορ 505 έως 780 πιστοποιείται η καλή γνώση της γλώσσας και αποδίδεται πιστοποιητικό επιπέδου B2
  • Με τελικό σκορ 785 έως 920 πιστοποιείται η πολύ καλή γνώση της γλώσσας και αποδίδεται πιστοποιητικό επιπέδου Γ1/C1
Από τον Ιανουάριο του 2022, αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και το επίπεδο του Γ2/C2, επομένως
  • Με τελικό σκορ 925 έως 990 πιστοποιείται η άριστη γνώση της γλώσσας και αποδίδεται πιστοποιητικό επιπέδου Γ2/C2

Πέρα από τη δομή της εξέτασης, στα πλεονεκτήματα του TOEIC συγκαταλέγεται και η συχνότητα διεξαγωγής των εξετάσεων. Εξετάσεις διενεργούνται κάθε βδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι υποψήφιοι μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και 10 μέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης που έχουν επιλέξει.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης του TOEIC® Listening and Reading είναι διαθέσιμα εντός 10 περίπου ημερών. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πετύχει το επίπεδο γλωσσομάθειας που στόχευε, λαμβάνει πιστοποίηση για το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκορ του και έχει το δικαίωμα επανεξέτασης μετά από 28 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής εξέτασης.

Το TOEIC αναγνωρίζεται τόσο από το ΑΣΕΠ όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και έχει ισχύ δια βίου.

Γιατί να επιλέξω το πτυχίο
αγγλικών TOEIC®

1. Γιατί απαιτείται μικρότερος χρόνος προετοιμασίας για την εξέταση
2. Γιατί αποτελεί εξέταση ερωτήσεων ΜΟΝΟ πολλαπλής επιλογής
3. Γιατί δεν απαιτεί την παραγωγή έκθεσης και προφορικού λόγου
4. Γιατί διαθέτει ευέλικτες ημερομηνίες εξετάσεων
5. Γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα αποτυχίας, καθώς παρέχει πιστοποιητικό σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα

Το πτυχίο αγγλικών TOEIC® Listening and Reading συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν το πιο βατό και ευέλικτο τεστ πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας.

Στα So Easy προετοιμάζουμε εκατοντάδες σπουδαστές κάθε χρόνο για την απόκτηση της πιστοποίησης αγγλικών TOEIC άμεσα, εύκολα και με άριστα αποτελέσματα!

Αν θέλεις κι εσύ να ξεχωρίσεις στον επαγγελματικό στίβο με την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου αγγλικών εύκολα και με την εγγύηση ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, έλα στα So Easy για να πετύχεις σίγουρα το στόχο σου!

Πτυχία αγγλικών με πιστοποίηση
ΑΣΕΠ για ενήλικες

Καθώς παρέχεται πληθώρα επιλογών πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει σύγχυση στους υποψηφίους, στα So Easy είμαστε δίπλα στους σπουδαστές μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ώστε να επιλέξουμε μαζί την πιστοποίηση αγγλικών που ταιριάζει κατάλληλα στον καθένα, σύμφωνα με το δικό του μαθησιακό στυλ, τις ανάγκες, αλλά και τους στόχους του.
Σε κάθε περίπτωση, με την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού αγγλικών, οι σπουδαστές μας διαθέτουν το διαβατήριο για την επιτυχία!