Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών
LIVELLO ELEMENTARE A2 – CELI 1 (A2)

LIVELLO ELEMENTARE A1-A2

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και την γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Επίπεδο

A1: Μπορεί κανείς να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα για μια βασική επικοινωνία. Μπορεί να συστηθεί σε βαθμό ώστε να δώσει αλλά και να ζητήσει πληροφορίες όσων αφορά όνομα,ηλικία,τόπο κατοικίας,πληροφορίες τοποθέτησης σε περιοχή και χώρο. Είναι σε θέση να μπορεί να συμμετέχει σε συζήτηση καθημερινών αναγκών.

Α2: Μπορεί κανείς να κατανοήσει προτάσεις και συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις που σχετίζονται με περιοχές άμεσης σημασίας (π.χ. βασικές πληροφορίες για το άτομο και την οικογένεια, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί με απλές και συνήθεις δραστηριότητες που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία και συνηθισμένα θέματα. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές της ζωής του και το περιβάλλον και στοιχεία που αναφέρονται σε άμεσες ανάγκες.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Mάïο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Για τις εξετάσεις JUNIORES PLIDA παιδιών ηλικίας 13-18 ετών ισχύουν οι ίδιες πληροφορίες με αυτές που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με τα επίπεδα με την μόνη διαφορά ότι οι εξετάσεις JUNIORES PLIDA διεξάγονται στα επίπεδα Α1-Α2-Β1-Β2 μόνο κάθε Οκτώβριο και Ιούνιο.

2) Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα πτυχία Plida μπορείτε να βρείτε στα site: www.plida.it , www.ladanteatene.com όπου αναφέρονται όλες οι διαδικασίες αναλυτικότερα καθώς επίσης μπορείτε να τυπώσετε παραδείγματα δοκιμασιών Plida (Prove degli esami Plida) σε πρωτότυπη μορφή.

CELI 1 (A2)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Επίπεδο

CELI 1: Ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με τομείς που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών, για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του, καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

Εξεταστικές περίοδοι :  Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο, Mάρτιο και Ιούνιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Για επίπεδο Α1 υπάρχουν οι εξετάσεις Celi Impatto A1 για όσους επιθυμούν να εξεταστούν στο πρώτο επίπεδο.
2) Για παιδικά τμήματα που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε κάποιο από τα παραπάνω επίπεδα Celi οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε Μάιο. Ο βαθμός δυσκολίας καθώς και η προετοιμασία παραμένουν ίδια απλώς δίνουν σε διαφορετική εξεταστική περίοδο ώστε να εξετάζονται μόνο συγκεκριμένες ηλικίες παιδιών από 12-16 ετών.