Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Ξένες γλώσσες για παιδιά

Μαθήματα ξένων γλωσσών για
παιδιά & εφήβους

Είναι ευρέως γνωστό ότι με την εκμάθηση ξένων γλωσσών προσφέρονται νέες ευκαιρίες σπουδών και εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με δεδομένο αυτό, όλο και περισσότεροι μαθητές διδάσκονται σήμερα περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, προκειμένου να εξελίξουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ξεχωρίσουν στον επαγγελματικό στίβο.

Η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις ευκαιρίες καλύτερων σπουδών και επαγγελματικών προοπτικών, αλλά επεκτείνεται και στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των παιδιών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, χρήσιμων για τις προκλήσεις που θα συναντήσουν στη μετέπειτα ζωή τους. Είναι αποδεδειγμένο ότι μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών, τα παιδιά αποκτούν πολύτιμα γνωσιακά εργαλεία και αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Η μελέτη ξένων γλωσσών παρέχει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές:

  • Δυνατότητα φοίτησης σε παγκοσμίου φήμης και υψηλού κύρους σχολές και πανεπιστήμια
  • Βελτιωμένη απόδοση στο σχολείο και το πανεπιστήμιο
  • Κατάλληλη προετοιμασία για τη συνεργασία με τον επαγγελματικό περίγυρο στη νέα παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας
  • Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και ικανοτήτων κοινωνικοποίησης ακόμη και σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
  • Σημαντικό προβάδισμα στην ενασχόληση με τον τουριστικό τομέα, τη βασικότερη πηγή εσόδων για τη χώρα μας
  • Βελτιωμένη μνήμη και καλλιέργεια πνεύματος τα παιδιά που μαθαίνουν μία ή και παραπάνω ξένες γλώσσες επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα πνευματικής ανάπτυξης
  • Άσκηση κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας
    Έκθεση σε διαφορετικά πολιτισμικά ερεθίσματα και δημιουργία γέφυρας για τη γνωριμία με νέους πολιτισμούς και ανθρώπους
  • Συνειδητοποίηση της μοναδικότητας της γλώσσας και αποδοχή της διαφορετικότητας

Μοναδική
SoEasy® εμπειρία

Οι γονείς και τα παιδιά που θα µας εµπιστευτούν τα όνειρα και τους στόχους τους θα ζήσουν µαζί µας µια πρωτόγνωρη εµπειρία! Κάθε παιδί µπαίνει στον δικό µας So Easy κόσµο!

Ολιγομελή τμήματα

4 – 8 μαθητών

Συµµετοχή των µαθητών

σε οµάδες εργασίας

Αμεσότητα & επικοινωνία

μεταξύ καθηγητή και μαθητή

Εκπαιδευτικές µέθοδοι

για ουσιαστική αφοµοίωση της ύλης

Ενεργή συµµετοχή

µαθητών στο µάθηµα

Προσαρμογή μαθήματος

στις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή

Ομοιογενείς τάξεις

σύμφωνα με την ηλικία & το επίπεδο

Απόκτηση πτυχίου

Lower στα 13 και Proficiency στα 15

Πολύπλευρες & καινοτόμες

υπηρεσίες υποστήριξης μαθητών – γονέων

SoEasy® Learning
Βραβευμένη Βιωματική Μέθοδος Διδασκαλίας

Μιλάνε & “τραγουδάνε”

στη νέα γλώσσα από το 1ο µάθηµα

Αναπτύσσουν δεξιότητες

σε ακουστικό, οπτικό & κιναισθητικό πλαίσιο

Κίνητρα και προκλήσεις

μέσα από τον πραγματικό κόσμο

Σιγουριά και αυτοπεποίθηση

όταν έρθει η ώρα του πτυχίου

Διαβάζουν & γράφουν σωστά

δηµιουργία ανάπτυξης νοήµατος, χωρίς τη στείρα αποστήθιση

Κριτική σκέψη

που συμβαδίζει με την πνευματική & συναισθηματική τους ηλικιακή ωριμότητα

SoEasy®
Academic Team

επιμορφωτικά σεμινάρια
για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
τα πιο σύγχρονα
εκπαιδευτικά προγράμματα.
την κατάλληλη
βιβλιογραφία

όλους τους καθηγητές.

των καθηγητών κάθε χρόνο
με εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης!
με βάση τις απαιτήσεις κάθε
τάξης/επιπέδου ξεχωριστά.
5SoEasy® Μυστικά
για να μάθουμε οποιαδήποτε γλώσσα όπως τη μητρική μας

Μαθήματα ξένων γλωσσών για
παιδιά & εφήβους

1.

Φεύγουµε από τη στείρα αποστήθιση κανόνων και τη
µετάφραση του λεξιλογίου. Όλοι οι µαθητές µας από τις πρώτες κιόλας ώρες µαθαίνουν να σκέφτονται απευθείας στα αγγλικά. Μαθαίνουν πώς να εντάσσουν σωστά τις λέξεις σε προτάσεις και τις προτάσεις σε κείµενο.
Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τη γλώσσα στην πράξη.
Εδώ… µιλάµε, γράφουµε και επικοινωνούµε βιωµατικά, ολοκληρωµένα και σωστά!

2. Χρησιµοποιούµε διαφορετικά αντικείµενα γνώσης ή ακόµα και επιστήµες προκειµένου καταρχήν να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον των σπουδαστών και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουµε συνειρµούς κατευθείαν στη γλώσσα που διδάσκονται. Οι µαθητές βλέπουν τη µεγάλη εικόνα και τη συνάφεια της εκµάθησης της αγγλικής γλώσσας. Μέσα από τη συγκεκριµένη διαδικασία, βελτιώνονται οι εγκεφαλικές λειτουργίες γιατί το µυαλό δουλεύει καλύτερα ως σύνολο. Η µάθηση γίνεται ουσιώδης, αυθεντική και πραγµατική.
3.

Οι µαθητές µας ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις αναπτύσσοντας παράλληλα όλες τις δεξιότητες τους ολοκληρωµένα. Ουσιαστικά, χρησιµοποιούν διαφορετικές « νοηµοσύνες» µέσα στην τάξη, µαθαίνοντας έτσι τη γλώσσα ‘από µέσα’… όπως έµαθαν και τη µητρική τους!

4.

Το εκπαιδευτικό υλικό µας (βιβλιογραφία και διαδραστικό υλικό) βοηθά στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: οι µαθητές µέσα στην τάξη παίρνουν ερεθίσµατα από τον πραγµατικό κόσµο, δηµιουργούν projects µε απλά / φυσικά υλικά, µαθαίνουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν οµαδικά, εξελίσσουν την ευγενή άµιλλα και λύνουν προβλήµατα µε κριτική σκέψη.

5.
Τα επιτεύγµατα και τα κίνητρα ανεβαίνουν.
Oι µαθητές ερευνούν, δηµιουργούν, διαµορφώνουν άποψη, αιτιολογούν και επιχειρηµατολογούν µέσα στο µάθηµα.
Έτοιμοι να ξεκινήσετε το So easy ταξίδι στη γνώση?
“Η γνώση ξένων γλωσσών είναι δρόμος προς τη Σοφία”
SO EASY, εδώ μιλάς!