Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Πτυχία ιταλικών για ενήλικες​

Καθώς παρέχεται πληθώρα επιλογών πιστοποίησης της ιταλικής γλώσσας, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει σύγχυση στους υποψηφίους, στα So Easy είμαστε δίπλα στους σπουδαστές μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ώστε να επιλέξουμε μαζί την πιστοποίηση ιταλικών που ταιριάζει κατάλληλα στον καθένα, σύμφωνα με το δικό του μαθησιακό στυλ, τις ανάγκες, αλλά και τους στόχους του.
Σε κάθε περίπτωση, με την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ιταλικών, οι σπουδαστές μας διαθέτουν το διαβατήριο για την επιτυχία!

CERTIFICAZIONE Α1

Επίπεδο Γλώσσας: Αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο (celi impatto – plida A1)

CERTIFICAZIONE B1

Επίπεδο Γλώσσας: Μέτρια γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 4 – 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο (celi 2 – plida Β1)

CERTIFICAZIONE Β2

Επίπεδο Γλώσσας: Καλή γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 6 – 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο (celi 3 – plida Β2)

CERTIFICAZIONE C2

Επίπεδο Γλώσσας: Άριστη γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 – 10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο (celi 5 – plida C5 )

CERTIFICAZIONE Α2

Επίπεδο Γλώσσας: Βασικό
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο (celi 1 – plida A2)

CERTIFICAZIONE A1 – Β1

Επίπεδο Γλώσσας: Αρχάριος – Μέτρια γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο (celi 2 – plida Β1)

CERTIFICAZIONE C1

Επίπεδο Γλώσσας: Πολύ καλή γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 6 – 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο (celi 4 – plida C1 )