Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Πτυχία ισπανικών για ενήλικες​

Καθώς παρέχεται πληθώρα επιλογών πιστοποίησης της ισπανικής γλώσσας, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει σύγχυση στους υποψηφίους, στα So Easy είμαστε δίπλα στους σπουδαστές μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ώστε να επιλέξουμε μαζί την πιστοποίηση ισπανικών που ταιριάζει κατάλληλα στον καθένα, σύμφωνα με το δικό του μαθησιακό στυλ, τις ανάγκες, αλλά και τους στόχους του.
Σε κάθε περίπτωση, με την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ισπανικών, οι σπουδαστές μας διαθέτουν το διαβατήριο για την επιτυχία!

NIVEL A1

Επίπεδο Γλώσσας: Αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα.

NIVEL B1

Επίπεδο Γλώσσας: Στοιχειώδης γνώση
Χρόνος Απόκτησης: Στοιχειώδης γνώση
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα.

NIVEL B2

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 έως 8 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση του διπλώματος Nivel B2 βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της Ισπανική γλώσσα σε επίπεδο όπου μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες της συνθήκες της καθημερινής ζωής.

NIVEL C2

Επίπεδο Γλώσσας: Άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 έως 8 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτατο επίπεδο επικοινωνίας.

NIVEL A2

Επίπεδο Γλώσσας: Στοιχειώδης γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, χωρίς μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

NIVEL A1-B1

Επίπεδο Γλώσσας: Βασική γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 6 έως 8 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα.

NIVEL C1

Επίπεδο Γλώσσας: Πολύ καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 έως 8 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας.