Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Πτυχία γαλλικών για ενήλικες​

Καθώς παρέχεται πληθώρα επιλογών πιστοποίησης της γαλλικής γλώσσας, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει σύγχυση στους υποψηφίους, στα So Easy είμαστε δίπλα στους σπουδαστές μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ώστε να επιλέξουμε μαζί την πιστοποίηση γαλλικών που ταιριάζει κατάλληλα στον καθένα, σύμφωνα με το δικό του μαθησιακό στυλ, τις ανάγκες, αλλά και τους στόχους του.
Σε κάθε περίπτωση, με την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γαλλικών, οι σπουδαστές μας διαθέτουν το διαβατήριο για την επιτυχία!

DELF A1

Επίπεδο Γλώσσας: Για αρχάριους
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

DELF B1

Επίπεδο Γλώσσας: Μέτρια γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

DALF C1 – SORBONNE C1

Επίπεδο Γλώσσας: Αρκετά καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 – 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

DELF A2

Επίπεδο Γλώσσας: Για σπουδαστές με στοιχειώδης γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

DELF B2 – SORBONNE B2

Επίπεδο Γλώσσας: Καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 4 – 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

DALF C2 – SORBONNE C2

Επίπεδο Γλώσσας: Άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 – 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο