Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Hero

Καθώς παρέχεται πληθώρα επιλογών πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει σύγχυση στους υποψηφίους, στα So Easy είμαστε δίπλα στους σπουδαστές μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ώστε να επιλέξουμε μαζί την πιστοποίηση αγγλικών που ταιριάζει κατάλληλα στον καθένα, σύμφωνα με το δικό του μαθησιακό στυλ, τις ανάγκες, αλλά και τους στόχους του.
Σε κάθε περίπτωση, με την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού αγγλικών, οι σπουδαστές μας διαθέτουν το διαβατήριο για την επιτυχία!

Επιλέξτε γλώσσα

Τι είναι το IELTS

Το τεστ IELTS αξιολογεί τη γλωσσομάθεια όσων θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε αγγλόφωνο και διαθέτει δύο τύπους εξέτασης το IELTS Academic και το IELTS General.

Τι είναι το TOEFL

Αφορά όσους σκοπεύουν να εισαχθούν σε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τι είναι το GMAT

Το GMAT είναι πιστοποίηση που αφορά σπουδαστές που πρόκειται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Τι είναι το GRE

Το GRE είναι πιστοποίηση που αφορά σπουδαστές που πρόκειται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Τι είναι το SAT

Είναι μια Πιστοποίηση για προπτυχιακές σπουδές σε αμερικάνικο κολλέγιο. Το SAT έχει δύο format: το γενικό (SAT Reasoning) και το SAT Subjects που δίνεται για συγκεκριμένα μαθήματα.

Τι είναι το OET

Το OET είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και για μετανάστευση.

Για όσους επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα εύκολα και γρήγορα προτείνεται το πτυχίο αγγλικών TOEIC. Το TOEIC εξετάζει μόνο την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου (Reading & Listening) μέσω ενός ενιαίου τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το οποίο πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου ανάλογα με τη βαθμολογία. Εξετάσεις για το TOEIC δίνονται όλο το χρόνο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός μιας εβδομάδας.

 • Ενιαίο τεστ που πιστοποιεί τη μέτρια (B1), καλή (B2), πολύ καλή (C1) και άριστη (C2) γνώση της γλώσσας, ανάλογα με τη βαθμολογία
 • Βαθμολογία 10-990 (B1: 405-500, B2: 505-780, C1: 785-920, C2: 925-990). Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει *Από τον Ιανουάριο του 2022 αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και το επίπεδο C2!
 • Εξετάσεις κάθε βδομάδα στην Αθήνα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη την Ελλάδα
 • Εξετάζει 2 από τις 4 δεξιότητες του λόγου, το Reading και το Listening
 • Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και από πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Το δυνατό λεξιλόγιο αποτελεί σημείο-κλειδί για υψηλό σκορ
 • 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 4 επιλογές απαντήσεων
 • Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες
 • Δια βίου ισχύς
 • Φορέας πιστοποίησης HAU (Ελληνοαμερικανική Ένωση)
 • Άμεσα αποτελέσματα
  (μετά από μια βδομάδα)
 • Ειδική μέριμνα για υποψηφίους με ειδικές ικανότητες

Μια φιλική προς τον υποψήφιο εξέταση αποτελεί το πτυχίο αγγλικών LRN. Οι εξετάσεις του LRN επιπέδου Lower (LRN B2) και του LRN Proficiency (LRN C2) είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, καθώς παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 100%. Βασικοί λόγοι στους οποίους οφείλονται τα ποσοστά αυτά είναι η βάση επιτυχίας του LRN, η οποία είναι στο 50% σε όλα τα επίπεδα, και ο ενιαίος χρόνος που δίνεται στους εξεταζόμενους κατά τη γραπτή εξέταση, ώστε να τον διαχειρίζονται κατά βούληση. Το LRN προσφέρει επίσης στους υποψηφίους την ευκαιρία της δωρεάν επανεξέτασης.

 • Εξετάζει την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (Listening, Reading, Writing, Speaking) για τα επίπεδα B1, B2, C1 και C2
 • Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά για τα επίπεδα B1/B2 και 3 ώρες για τα επίπεδα C1/C2 – Το τεστ είναι ενιαίο, άρα ο υποψήφιος μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο του κατά βούληση. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να επιστρέψει σε οποιοδήποτε μέρος του τεστ για να διορθώσει ή να συμπληρώσει ό,τι χρειάζεται
 • Πλεονέκτημα: στο βασικό μέρος του Speaking, μετά τις ερωτήσεις γνωριμίας, ο υποψήφιος αναλύει ένα εκ των 5 θεμάτων που του έχουν δοθεί για προετοιμασία, 2 βδομάδες πριν την εξέταση
 • Βάση επιτυχίας: 50% σε όλα τα επίπεδα – Η βαθμολογία προκύπτει από τον πλήρη συμψηφισμό των ενοτήτων
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το UCAS
 • Καινοτομία: το τρίτο μέρος (part 3) του Listening ακούγεται και 3η φορά, γιατί το θέμα του είναι όμοιο με αυτό του Task 1 στο Writing
 • Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης
 • Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούνιο)
 • Δια βίου ισχύς
 • Εξέταση φιλική προς υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες

Μια προσιτή εξέταση αγγλικών αποτελεί το πτυχίο NOCN. Η πιστοποίηση NOCN προτείνεται σε υποψηφίους που αναζητούν μια βατή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρίς μεγάλη πίεση χρόνου, καθώς στο NOCN δίνονται μόνο 3 επιλογές απαντήσεων. Η βάση επιτυχίας του που είναι στο 51%, καθώς και η δυνατότητα διατήρησης των επιτυχημένων ενοτήτων για τις επόμενες 5 εξεταστικές και επανάληψη της εξέτασης μόνο στην ενότητα που δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό σκορ, είναι κάποιοι ακόμα βασικοί λόγοι για τους οποίους επιλέγεται σε μεγάλο βαθμό η συγκεκριμένη πιστοποίηση.

 • Εξετάζει την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (Listening, Reading, Writing, Speaking) για τα επίπεδα B1, B2, C1 και C2
 • Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο) – οι computer-based exams έχουν περισσότερες εξεταστικές περιόδους
 • Πλεονέκτημα: δυνατότητα διατήρησης επιτυχημένων ενοτήτων για τις επόμενες 5 εξεταστικές – ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει την εξέταση στα μέρη που δεν πέτυχε, όσες φορές χρειαστεί, με δωρεάν επανεξέταση για τις πρώτες δύο εξεταστικές!
 • Βάση επιτυχίας: 51% σε όλα τα επίπεδα
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το UCAS
 • Εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με 3 επιλογές απαντήσεων (a, b, c)
 • Οι υποψήφιοι που αξιολογούνται με Near Pass (3 βαθμούς κάτω από το Pass) σε 1 από τις 4 δεξιότητες, έχοντας επιτύχει στις άλλες 3, κρίνονται επιτυχόντες
 • Εξέταση φιλική προς υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες (επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης)
 • Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 45 λεπτά για τα επίπεδα του B1/B2, και 3 ώρες και 20 λεπτά για τα επίπεδα C1/C2
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα
 • Εξετάσεις paper-based και computer-based
 • Το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε ρεαλιστικά σενάρια και εμπεριέχει καθημερινό λεξιλόγιο
 • Δια βίου ισχύς

Εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής προσφέρει και η πιστοποίηση OCN. Το πτυχίο αγγλικών OCN, με βάση επιτυχίας το 50%, απευθύνεται σε μαθητές και ενήλικες που αναζητούν μια φιλική προς τον υποψήφιο πιστοποίηση με αρκετές εξεταστικές περιόδους μέσα στο χρόνο και τη δυνατότητα online ή και εξ αποστάσεως εξέτασης.

 • Εξετάζει την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (Listening, Reading, Writing, Speaking) για τα επίπεδα B1, B2, C1 και C2
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα
 • Εξετάσεις πραγματοποιούνται 9 φορές το χρόνο
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης)
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 4 επιλογές απαντήσεων
 • Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά για τα επίπεδα B1/B2, 2 ώρες και 40 λεπτά για το επίπεδο C1, και 3 ώρες για το επίπεδο C2
 • Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης
 • Δια βίου ισχύς
 • Βάση επιτυχίας: 50% σε όλα τα επίπεδα
 • Διαθέτει 3 τρόπους εξέτασης: paper-based, computer-based και online με τη μέθοδο της τηλεπιτήρησης (teleproctoring)
 • Καινοτομία: δυνατότητα εξ αποστάσεως προφορικής εξέτασης (μέσω Zoom) πριν από τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων

Όμοια λογική με αυτή του LRN αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του χρόνου από τους υποψηφίους, έχει το πτυχίο αγγλικών ESB. Όλα τα parts της γραπτής εξέτασης του ESB δίνονται μαζί, με αποτέλεσμα οι εξεταζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν οι ίδιοι τον τρόπο που θα μοιράσουν το χρόνο τους σε κάθε ενότητα.

 • Η εξέταση αποτελείται από 5 parts (Listening, Reading, Use of English, Writing, Speaking) – κάθε part καταλαμβάνει το 20% της συνολικής βαθμολογίας
 • Ειδική μέριμνα για υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες (δίνεται 25% περισσότερος χρόνος σε εξεταζόμενους με δυσλεξία) και για υποψηφίους με αναπηρία (όπως προβλήματα όρασης ή ακοής)
 • Υπάρχει λίστα 20 πιθανών θεμάτων για την προφορική εξέταση (Speaking), κοινή για όλα τα επίπεδα
 • Ο εξεταζόμενος παραλαμβάνει όλα τα parts της γραπτής εξέτασης μαζί (Reading, Use of English, Writing) και διαχειρίζεται το χρόνο του κατά βούληση
 • Στην ενότητα Use of English εξετάζεται η ικανότητα χρήσης γραμματικών φαινομένων και η γνώση λεξιλογίου
 • Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης
 • Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο)
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Βάση επιτυχίας: 55%
 • Διάρκεια: 2 ώρες για το επίπεδο B1, 2 ώρες και 30 λεπτά για το επίπεδο B2, 2 ώρες και 40 λεπτά για το επίπεδο C1 και 3 ώρες για το επίπεδο C2
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το UCAS
 • Δια βίου ισχύς

Εξετάσεις σχεδιασμένες από το Πανεπιστήμιο του Michigan είναι και αυτές του MSU Lower (MSU B2) και MSU Proficiency (MSU C2), οι οποίες επιλέγονται συχνά λόγω της παροχής περισσότερου χρόνου στους εξεταζόμενους συγκριτικά με άλλες πιστοποιήσεις, αλλά και η διαβαθμισμένη πιστοποίηση MET (Michigan English Test) που αξιολογεί τους υποψηφίους για τα επίπεδα A2 έως C1.

 • Εξέταση σχεδιασμένη στις ΗΠΑ, του Πανεπιστημίου του Michigan
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Βάση επιτυχίας: 60% – το τελικό σκορ υπολογίζεται από τον συμψηφισμό όλων των ενοτήτων
 • Οι εξετάσεις διεξάγονται από τα δύο μεγαλύτερα αμερικανικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας, το Anatolia College και το DEREE
 • Οι εξετάσεις MSU-CELC και MSU-CELP είναι οι μοναδικές Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας που υποστηρίζονται από το ίδρυμα Fulbright (από το 2010)
 • Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • Οι εξετάσεις ακολουθούν την ίδια δομή και στα δύο επίπεδα (B2, C2)
 • Χρήση καθημερινού λεξιλογίου και όχι ακαδημαϊκής γλώσσας
 • Πλεονέκτημα: παρέχεται περισσότερος χρόνος για όλες τις ενότητες συγκριτικά με εξετάσεις άλλων φορέων
 • Ειδική μέριμνα για υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες (δίνεται 30% επιπλέον χρόνος), κινητικές δυσκολίες ή δυσκολίες στην όραση και την ακοή
 • Διακρίνεται σε MSU-CELC (Certificate of English Language Competency), που αφορά το επίπεδο του B2, και MSU-CELP (Certificate of English Language Proficiency), που αξιολογεί τη γλωσσική επάρκεια σε επίπεδο C2
 • Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά είναι η συνολική διάρκεια του MSU-CELC (B2), και 2 ώρες και 45 η διάρκεια του MSU-CELP (C2)
 • Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο)
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Δια βίου ισχύς

Τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως εξέτασης προσφέρει και το πτυχίο αγγλικών TIE. Πρόκειται για μια διαβαθμισμένη εξέταση που πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας των υποψηφίων από B2 (Lower) έως C2 (Proficiency) ανάλογα με την επίδοσή τους. Σημαντικό πλεονέκτημα του TIE αποτελεί το γεγονός ότι μέρος της γραπτής αλλά και προφορικής εξέτασης βασίζεται σε υλικό που έχει προετοιμασθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο. Τόσο οι δια ζώσης όσο και οι εξ αποστάσεως εξετάσεις του TIE (TIE Online) διατηρούν την ίδια μορφή.

 • Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking), με την ιδιαιτερότητα ότι αποτελείται από 2 μέρη, α) την προφορική εξέταση (Spoken TIE Exam), κατά την οποία αξιολογούνται οι ικανότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου (Listening και Speaking), και β) τη γραπτή εξέταση (Written TIE Exam), κατά την οποία αξιολογούνται οι ικανότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου (Reading και Writing)
 • Πλεονέκτημα: δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας (second chance) στους υποψηφίους που δεν πέτυχαν σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης το επιθυμητό επίπεδο – δίνουν ξανά με τα μισά εξέταστρα

Σημείωση: τόσο η δωρεάν επανεξέταση όσο και η δεύτερη ευκαιρία αποτελούν μια ΝΕΑ εξέταση, κατά την οποία δε λαμβάνονται υπόψη τα αντικείμενα στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στην αρχική εξέταση

 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης)
 • Προσφέρεται σε δύο διαβαθμισμένες εξετάσεις, μια εξέταση για τα επίπεδα A1-B1 και μια εξέταση για τα επίπεδα B2-C2
 • · Πλεονέκτημα: δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης (free resit) για τους επόμενους 6 μήνες στους υποψηφίους που πέτυχαν μόνο στο ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης (γραπτό ή προφορικό) – επανεξέταση πραγματοποιείται μόνο στο μέρος αυτό
 • Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 10 λεπτά για την εξέταση A1-B1 και 2 ώρες για την εξέταση B2-C2
 • Η διοργάνωση των εξετάσεων TIE πραγματοποιείται από τη Gnosis Assessment Hellas και φορέας απονομής του είναι το Gatehouse Awards (κορυφαίος βρετανικός φορέας απονομής πιστοποιητικών).
 • Εξετάσεις φιλικές για υποψηφίους με ειδικές ικανότητες (μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες κ.α.) – ειδική μέριμνα τόσο για το TIE όσο και για το TIE online
 • · Το επίπεδο γλωσσομάθειας πιστοποιείται ανάλογα με την επίδοση του υποψηφίου
 • · Πλεονέκτημα: οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις ενότητες του Speaking και του Writing, έχοντας επιλέξει 3 θέματα εργασιών (prepared tasks) πάνω στα οποία θα βασιστεί η εξέτασή τους (Investigation, News Story, Book)
 • Εξετάσεις κάθε μήνα
 • Εκτός από το TIE υπάρχει και το TIE online (B2-C2), το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως εξέτασης με τη μέθοδο της τηλεπιτήρησης (teleproctoring) – η μορφή της εξέτασης παραμένει ίδια με αυτή των δια ζώσης εξετάσεων, με τη μόνη διαφορά ότι οι εξετάσεις του TIE online (B2-C2) διεξάγονται κάθε 15 μέρες και ότι δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού
 • Δια βίου ισχύς

Μια πιστοποίηση που συνδυάζει πολλά από τα πλεονεκτήματα των παραπάνω εξετάσεων είναι το LanguageCert. Το πτυχίο της LanguageCert, το οποίο αποτελεί εξέλιξη των εξετάσεων αγγλικών του City&Guilds, διακρίνεται σε δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες εξετάσεις, μια Γραπτή και μια Προφορική, οι οποίες παρέχουν δύο ξεχωριστές πιστοποιήσεις. Εξετάσεις διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως (LanguageCert Online), η βάση επιτυχίας είναι στο 50%, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα της δωρεάν επανεξέτασης.

 • Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking), αλλά διακρίνεται σε 2 ξεχωριστές εξετάσεις, τις Γραπτές (LanguageCert Written Exam: Listening, Reading, Writing) και τις Προφορικές (LanguageCert Spoken Exam: Speaking), ανεξάρτητες η μία από την άλλη, που παρέχουν 2 ξεχωριστές πιστοποιήσεις
 • Βάση επιτυχίας: 50% τόσο στις Γραπτές (όλες οι ενότητες συμψηφίζονται) όσο και στις Προφορικές εξετάσεις
 • Πλεονέκτημα: η Προφορική εξέταση ηχογραφείται, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και να υπάρχει δυνατότητα αναβαθμολόγησης
 • Διάρκεια: 2 ώρες και 40 λεπτά για τα επίπεδα B1 και B2, και 3 ώρες και 10 λεπτά για τα επίπεδα C1 και C2
 • Οι Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις μπορούν να δοθούν είτε μαζί, είτε ξεχωριστά (στην περίπτωση π.χ. που χρειάζεται η πιστοποίηση μόνο στον προφορικό λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς)
 • Οι εξετάσεις διεξάγονται και εξ αποστάσεως (LanguageCert Online) με τη μέθοδο της τηλεπιτήρησης (teleproctoring), με την ίδια ακριβώς μορφή
 • Εξετάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Σημείωση: Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL προέρχονται από τις εξετάσεις των αγγλικών του City&Guilds, οι οποίες δεν προσφέρονται πλέον. Ωστόσο, τα πιστοποιητικά των εξετάσεων για τα επίπεδα B1, B2, C1 και C2 εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ, στην περίπτωση που ο κάτοχος έχει λάβει και τα δύο πιστοποιητικά (Γραπτά και Προφορικά) του ίδιου επιπέδου

 • Ενιαίος χρόνος εξέτασης στις Γραπτές εξετάσεις, γεγονός που επιτρέπει στους υποψηφίους να διαχειρίζονται το χρόνο τους σε κάθε ενότητα κατά βούληση
 • Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης στους υποψηφίους που συμμετείχαν και στις δύο εξετάσεις (Γραπτές και Προφορικές), για το ίδιο επίπεδο και την ίδια εξεταστική περίοδο, αλλά πέτυχαν μόνο στη μία
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης), το UCAS, καθώς και από πολλά πανεπιστήμια παγκοσμίως
 • Δια βίου ισχύς