Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Για όσους επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα εύκολα και γρήγορα προτείνεται το πτυχίο αγγλικών TOEIC. Το TOEIC εξετάζει μόνο την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου (Reading & Listening) μέσω ενός ενιαίου τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το οποίο πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου ανάλογα με τη βαθμολογία. Εξετάσεις για το TOEIC δίνονται όλο το χρόνο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός μιας εβδομάδας.

 • Ενιαίο τεστ που πιστοποιεί τη μέτρια (B1), καλή (B2), πολύ καλή (C1) και άριστη (C2) γνώση της γλώσσας, ανάλογα με τη βαθμολογία
 • Βαθμολογία 10-990 (B1: 405-500, B2: 505-780, C1: 785-920, C2: 925-990). Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει *Από τον Ιανουάριο του 2022 αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και το επίπεδο C2!
 • Εξετάσεις κάθε βδομάδα στην Αθήνα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη την Ελλάδα
 • Εξετάζει 2 από τις 4 δεξιότητες του λόγου, το Reading και το Listening
 • Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και από πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Το δυνατό λεξιλόγιο αποτελεί σημείο-κλειδί για υψηλό σκορ
 • 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 4 επιλογές απαντήσεων
 • Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες
 • Δια βίου ισχύς
 • Φορέας πιστοποίησης HAU (Ελληνοαμερικανική Ένωση)
 • Άμεσα αποτελέσματα
  (μετά από μια βδομάδα)
 • Ειδική μέριμνα για υποψηφίους με ειδικές ικανότητες