Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής προσφέρει και η πιστοποίηση OCN. Το πτυχίο αγγλικών OCN, με βάση επιτυχίας το 50%, απευθύνεται σε μαθητές και ενήλικες που αναζητούν μια φιλική προς τον υποψήφιο πιστοποίηση με αρκετές εξεταστικές περιόδους μέσα στο χρόνο και τη δυνατότητα online ή και εξ αποστάσεως εξέτασης.

 • Εξετάζει την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (Listening, Reading, Writing, Speaking) για τα επίπεδα B1, B2, C1 και C2
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα
 • Εξετάσεις πραγματοποιούνται 9 φορές το χρόνο
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης)
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 4 επιλογές απαντήσεων
 • Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά για τα επίπεδα B1/B2, 2 ώρες και 40 λεπτά για το επίπεδο C1, και 3 ώρες για το επίπεδο C2
 • Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης
 • Δια βίου ισχύς
 • Βάση επιτυχίας: 50% σε όλα τα επίπεδα
 • Διαθέτει 3 τρόπους εξέτασης: paper-based, computer-based και online με τη μέθοδο της τηλεπιτήρησης (teleproctoring)
 • Καινοτομία: δυνατότητα εξ αποστάσεως προφορικής εξέτασης (μέσω Zoom) πριν από τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων