Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Μια φιλική προς τον υποψήφιο εξέταση αποτελεί το πτυχίο αγγλικών LRN. Οι εξετάσεις του LRN επιπέδου Lower (LRN B2) και του LRN Proficiency (LRN C2) είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, καθώς παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 100%. Βασικοί λόγοι στους οποίους οφείλονται τα ποσοστά αυτά είναι η βάση επιτυχίας του LRN, η οποία είναι στο 50% σε όλα τα επίπεδα, και ο ενιαίος χρόνος που δίνεται στους εξεταζόμενους κατά τη γραπτή εξέταση, ώστε να τον διαχειρίζονται κατά βούληση. Το LRN προσφέρει επίσης στους υποψηφίους την ευκαιρία της δωρεάν επανεξέτασης.

  • Εξετάζει την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (Listening, Reading, Writing, Speaking) για τα επίπεδα B1, B2, C1 και C2
  • Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά για τα επίπεδα B1/B2 και 3 ώρες για τα επίπεδα C1/C2 – Το τεστ είναι ενιαίο, άρα ο υποψήφιος μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο του κατά βούληση. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να επιστρέψει σε οποιοδήποτε μέρος του τεστ για να διορθώσει ή να συμπληρώσει ό,τι χρειάζεται
  • Πλεονέκτημα: στο βασικό μέρος του Speaking, μετά τις ερωτήσεις γνωριμίας, ο υποψήφιος αναλύει ένα εκ των 5 θεμάτων που του έχουν δοθεί για προετοιμασία, 2 βδομάδες πριν την εξέταση
  • Βάση επιτυχίας: 50% σε όλα τα επίπεδα – Η βαθμολογία προκύπτει από τον πλήρη συμψηφισμό των ενοτήτων
  • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το UCAS
  • Καινοτομία: το τρίτο μέρος (part 3) του Listening ακούγεται και 3η φορά, γιατί το θέμα του είναι όμοιο με αυτό του Task 1 στο Writing
  • Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης
  • Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούνιο)
  • Δια βίου ισχύς
  • Εξέταση φιλική προς υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες