Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Μια προσιτή εξέταση αγγλικών αποτελεί το πτυχίο NOCN. Η πιστοποίηση NOCN προτείνεται σε υποψηφίους που αναζητούν μια βατή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρίς μεγάλη πίεση χρόνου, καθώς στο NOCN δίνονται μόνο 3 επιλογές απαντήσεων. Η βάση επιτυχίας του που είναι στο 51%, καθώς και η δυνατότητα διατήρησης των επιτυχημένων ενοτήτων για τις επόμενες 5 εξεταστικές και επανάληψη της εξέτασης μόνο στην ενότητα που δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό σκορ, είναι κάποιοι ακόμα βασικοί λόγοι για τους οποίους επιλέγεται σε μεγάλο βαθμό η συγκεκριμένη πιστοποίηση.

 • Εξετάζει την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (Listening, Reading, Writing, Speaking) για τα επίπεδα B1, B2, C1 και C2
 • Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο) – οι computer-based exams έχουν περισσότερες εξεταστικές περιόδους
 • Πλεονέκτημα: δυνατότητα διατήρησης επιτυχημένων ενοτήτων για τις επόμενες 5 εξεταστικές – ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει την εξέταση στα μέρη που δεν πέτυχε, όσες φορές χρειαστεί, με δωρεάν επανεξέταση για τις πρώτες δύο εξεταστικές!
 • Βάση επιτυχίας: 51% σε όλα τα επίπεδα
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το UCAS
 • Εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με 3 επιλογές απαντήσεων (a, b, c)
 • Οι υποψήφιοι που αξιολογούνται με Near Pass (3 βαθμούς κάτω από το Pass) σε 1 από τις 4 δεξιότητες, έχοντας επιτύχει στις άλλες 3, κρίνονται επιτυχόντες
 • Εξέταση φιλική προς υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες (επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης)
 • Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 45 λεπτά για τα επίπεδα του B1/B2, και 3 ώρες και 20 λεπτά για τα επίπεδα C1/C2
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα
 • Εξετάσεις paper-based και computer-based
 • Το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε ρεαλιστικά σενάρια και εμπεριέχει καθημερινό λεξιλόγιο
 • Δια βίου ισχύς