Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Όμοια λογική με αυτή του LRN αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του χρόνου από τους υποψηφίους, έχει το πτυχίο αγγλικών ESB. Όλα τα parts της γραπτής εξέτασης του ESB δίνονται μαζί, με αποτέλεσμα οι εξεταζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν οι ίδιοι τον τρόπο που θα μοιράσουν το χρόνο τους σε κάθε ενότητα.

 • Η εξέταση αποτελείται από 5 parts (Listening, Reading, Use of English, Writing, Speaking) – κάθε part καταλαμβάνει το 20% της συνολικής βαθμολογίας
 • Ειδική μέριμνα για υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες (δίνεται 25% περισσότερος χρόνος σε εξεταζόμενους με δυσλεξία) και για υποψηφίους με αναπηρία (όπως προβλήματα όρασης ή ακοής)
 • Υπάρχει λίστα 20 πιθανών θεμάτων για την προφορική εξέταση (Speaking), κοινή για όλα τα επίπεδα
 • Ο εξεταζόμενος παραλαμβάνει όλα τα parts της γραπτής εξέτασης μαζί (Reading, Use of English, Writing) και διαχειρίζεται το χρόνο του κατά βούληση
 • Στην ενότητα Use of English εξετάζεται η ικανότητα χρήσης γραμματικών φαινομένων και η γνώση λεξιλογίου
 • Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης
 • Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο)
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Βάση επιτυχίας: 55%
 • Διάρκεια: 2 ώρες για το επίπεδο B1, 2 ώρες και 30 λεπτά για το επίπεδο B2, 2 ώρες και 40 λεπτά για το επίπεδο C1 και 3 ώρες για το επίπεδο C2
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το UCAS
 • Δια βίου ισχύς